„Szkoła dla Rodziców” – popołudniowa grupa rozwojowa